INFORMACJE WSTĘPNE

Szanując prawo do prywatności, Monika Matusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

“Duende Royal” Monika Matusiak z siedzibą pod adresem: ul. Rocha Kowalskiego 8/14, 92-427 Łódź, NIP: 7282167920, REGON: 472202790, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Administrator”)

przetwarza dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator przy dochowaniu należytej staranności dąży do zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych, czyli poufności, dostępność jak i integralności prowadzonych działań.

Aby nasze procesy przetwarzania były przejrzyste, dążymy do pełnej przejrzystości wykonywanych przez nas działań, wobec czego poniżej przedstawiamy politykę prywatności oraz określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

Monika Matusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: “Duende Royal” Monika Matusiak z siedzibą pod adresem: ul. Rocha Kowalskiego 8/14, 92-427 Łódź, NIP: 7282167920, REGON: 472202790, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ochrona danych osobowych

Administrator na bieżąco usprawnia politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Działania podejmowane przez Administratora mają za zadanie zmaksymalizować ochronę Twoich danych osobowych.

Implementowane środki techniczne i organizacyjne mają na celu ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż wprowadzone i ulepszane przez niego rozwiązania mają na celu spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Zakres oraz rodzaj przetwarzanych danych

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w https://duenderoyal.com. Podanie danych podczas rejestracji ułatwi Tobie składanie kolejnych zamówień, tj. nie będziesz musiał za każdym razem wypełniać wymaganych pól zamówienia.

Każdy Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma możliwość: weryfikacji statusu złożonego zamówienia, dostępu do historii dokonanych zakupów. Zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie zmienić, poprawiać lub uzupełniać dane wskazane podczas rejestracji w https://duenderoyal.com.

W trakcie rejestracji będziesz proszony o podanie:

1. Nazwy Użytkownika – niezbędne nam do zidentyfikowania Klienta;
2. e-mail – niezbędny do logowania do https://duenderoyal.com oraz komunikacji związanej z wykorzystywaniem https://duenderoyal.com;

B. Logowanie

Logowanie do panu Klienta możliwe jest po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła Klienta.

C. Złożenie zamówienie

Podczas składania zamówienia prosimy o podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, które w przypadku (zarejestrowanych i zalogowanych Klientów) częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres dostawy Klienta nie jest potrzebny – w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia, w przypadku zamówień złożonych wyłącznie z produktów elektronicznych (pliki do pobrania) adres e-mail jest niezbędny celem przekazania zamówionych produktów elektronicznych;
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem “Duende Royal” Monika Matusiak.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem “Duende Royal” Monika Matusiak.

Dane podane w trakcie składania zamówienia przez Klienta są przetwarzane przez “Duende Royal” Monika Matusiak jak i podmioty świadczące usługi transportowe przewozu zamówionych produktów w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

a. firma kurierska (UPS, DPD, GLS)
c. InPost
d. Orlen Paczka

2. adres e-mail przekazywany jest:

a. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu przelewy24.pl w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda).


Zapis do bezpłatnego newslettera

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie rejestracji w sklepie, skorzystania z formularza zapisu na stronie https://duenderoyal.com. Klient w każdej chwili może zrezygnować z cyklicznie przesyłanych informacji handlowych od Administratora. Rezygnację można złożyć logując się na swoje konto w https://duenderoyal.com lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

Cookies

Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym Klienta, z którego dokonano połączenia.
Pliki cookies dostarczają danych dotyczących korzystania ze Sklepu, a ich celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu, dostosowanie do jego potrzeb oraz oczekiwań, a także badanie ruchu Klientów na stronie Sklepu.
Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą Klienta.
Klient w każdy momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.

Uprawnienia Klienta

Kliencie – masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądania dokonania zmian prosimy o niezwłoczny kontakt.

Usuniemy twoje dane jeżeli:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których je zebrano,
– wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
– wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Drogi Kliencie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, dostawcom), jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług.

W sytuacjach, w których obowiązujące prawo (przymus ustawowy) nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

“Duende Royal” Monika Matusiak zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://duenderoyal.com


Kontakt

“Duende Royal” Monika Matusiak, co do zasady kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach wykorzystywać będzie podany przez Ciebie numer telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu:

669 734 781 lub e-mail: duenderoyal.official@gmail.com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu

669 734 781 lub e-mail: duenderoyal.official@gmail.com


W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem:

Monika Matusiak
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
“Duende Royal” Monika Matusiak z siedzibą pod adresem: ul. Rocha Kowalskiego 8/14, 92-427 Łódź, NIP: 7282167920, REGON: 472202790
e- mail: duenderoyal.official@gmail.com

Shopping Cart
Darmowa dostawa każdego flakonu od 50ml w cenie regularnej na terenie Polski
This is default text for notification bar