FORMULARZ REKLAMACYJNY

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami i odesłać na adres Sprzedawcy tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji.

Formularz należy dołączyć do przesyłki z reklamowanym towarem.

Sprzedawca:
Monika Matusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: “Duende Royal” Monika Matusiak z siedzibą pod adresem:
ul. Rocha Kowalskiego 8/14, 92-427 Łódź,
NIP: 7282167920
REGON: 472202790
e-mail: duenderoyal.official@gmail.com

Klient:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego oraz nazwa banku: …………………………………………………………………………………

Niniejszym informuję o złożeniu reklamacji na następujący towar:

Numer zamówienia:
Data zamówienia:
Nazwa towaru:
Wartość towaru w zł:
Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

Data stwierdzenia wady:
Żądanie reklamującego:
[_] wymiana rzeczy na wolną od wad
[_] naprawa towaru
[_] obniżenie ceny
[_] odstąpienie od umowy

Data i podpis klienta: …………………………………………………………………………………………………………………..

Shopping Cart
Darmowa dostawa każdego flakonu od 50ml w cenie regularnej na terenie Polski
This is default text for notification bar