FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami i odesłać na adres Sprzedawcy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Formularz należy odesłać drogą mailową, lub pocztą bezpośrednio ze zwracanym towarem.

Sprzedawca:
Monika Matusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: “Duende Royal” Monika Matusiak z siedzibą pod adresem:
ul. Rocha Kowalskiego 8/14, 92-427 Łódź,
NIP: 7282167920
REGON: 472202790
e-mail: duenderoyal.official@gmail.com

Klient:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego oraz nazwa banku: …………………………………………………………………………………


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

Numer zamówienia: Data zamówienia:
Lp. Nazwa towaru Symbol Ilość Przyczyna zwrotu (pole nieobowiązkowe)
1.
2.
3.
4.
5.
Dodatkowe uwagi:

 


Data i podpis klienta: …………………………………………………………………………………………………………………..

Shopping Cart
Darmowa dostawa każdego flakonu od 50ml w cenie regularnej na terenie Polski
This is default text for notification bar